LIVE CONCERTS 28. oktober 2020

Vi er helt overvældet over at have fået muligheden for at gennemføre 10 live-koncerter af ca 30 minutters varighed i den rå og store B&W hal på Refshaleøen i København.
Vi har sammensat en totaloplevelse med live sangere og musikere, storskala laserprojekteringer, videovisuals, dans og ord, der alle vil fortolke de sidste mange års klimaforandringer og den voldsomme isafsmeltning af indlandsisen, vi lige nu oplever i mængder af 8 millioner liter vand i sekundet.
Titlen henviser til den tidligere danske udenrigsminister Villy Søvndals udtalelse under COP15 “the ice is melting at the pøules”, der tilbage i 2009 morede store dele af verden, og overskyggede selve budskabet.
Oplev Båll&Brand, Laserfar, Robotic Folk (LT), sanger Karina Nus Pedersen, kgl balletdanser Jon Axel Fransson, digter Lasse Nyholm og flere i kampen mod elementerne.
Formatet med kortere men flere intense oplevelser er en videreførelse af et eksperiment vi kalder LYDLYST – et format tilpasset vores nye virkelighed, hvor COVID-19 er en begrænsende faktor på kulturområdet.
Der er siddeplads til 50 personer til hver forestilling i den 450.000 m3 store hal.
Projektet er støttet af Kulturministeriets aktivitetspulje til kulturaktiviteter og billetterne står til den nette sum af 75,- kroner.
Hvert salg betyder rigtig meget for realiseringen af projektet, og støtter samtidig en lang række underleverandører, der lige netop nu har en hård tid.
Hallen er uopvarmet, så bring a sweater.
Vi ses!

First Concert in
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Mere om koncerten

OPLEVELSEN

Som publikum får man adgang til en af 10 live-koncerter af ca 30 minutters varighed i den rå og store B&W hal beliggende på Refshaleøen i København. De 10 koncerter er en gentagende aktivitet; en helheds-oplevelse, der omfavner konceptet i en elektronisk musikalsk komposition med live sangere og musikere – herunder også indragelse af flere elektriske strengeinstrumenter men også akustiske instrumenter som blæsere, lysinstallationer af både fysisk og visuel karakter, deciderede videovisuals og storskala laserprojekteringer, dans og ord, vil alle fortolke de sidste mange års klimaforandringer, herunder den globale gennemsnitstemperatur, CO2 koncentrationen i atmosfæren, vandstandsstigninger og den voldsomme isafsmeltning af indlandsisen vi lige nu oplever i mængder af 8 millioner liter vand i sekundet.

Ude foran den store port, der også kommer til at fungere som indgang til koncerten, bliver man mødt af en lysinstallation – en søjle af lys, der symboliserer en pol og hænger sammen med en identisk søjle i selve koncertområdet. Polerne spiller sammen med helhedsoplevelsen og koncerten indenfor, og man vil derfor allerede som publikum i det guidede udendørs venteområde, blive inddraget i oplevelsen indenfor.

Oplevelsen indendørs foregår blandt stablede skibscontainere, der understreger det monumentale i de voldsomme klimadatavidnesbyrd. Et sceneområde etableres i den ene ende af den 245 meter lange hal, og hallens konstruktion, containere, og det atmosfæriske rum anvendes til lyd og lys i stor skala. Flere laser- og video-projektorer, konventionelt lys og fysiske installationer, vil spille sammen kompositionen, ligesom at en forfatter og digter vil indgå live i et samspil med sanger og musikere. Undervejs vil en koreograferet dans med lyset indgå. Som publikum guides man hele vejen igennem oplevelsen – fra det udendørs venteområde, til koncertoplevelsen og frem til slut og udslusning ad bagudgangen.

KONCEPTET

Titlen henviser til den tidligere danske udenrigsminister Villy Søvndals udtalelse under COP15 “the ice is melting at the pøules”, og at man bør overveje de alarmerende konsekvenser af global opvarmning snarere end ministerens uheldige udtale, der tilbage i 2009 morede store dele af verden, og overskyggede selve budskabet. En tendens i klimadebatten – at der ofte bliver gået efter manden frem for bolden. Vi har alle set disse temperaturstigninger online og i aviser, men omfanget af dette projekt visualiserer det på en særdeles intuitiv måde.

Nylige observationer viser, at samfundet er meget sårbart over for selv beskedne niveauer af klimaændringer. En temperaturstigning over 2 ℃ vil være meget vanskelig at håndtere, ikke kun for fattige nationer og samfund, der er særligt udsatte, men også for vestlige samfund og vil øge antallet af klimaforandringer gennem resten af århundredet.

En del af inspiration til arbejdet kommer fra de mange nye måder at visualisere videnskabelige data på eksempelvis Reuters Graphic og Ed Hawkings “Warming Sripes”, men også selve lydbilledet er inspireret af faktiske klimaforandringer i naturen.

FORMATET

I stedet for at fremføre en enkelt længerevarende koncert fremføres 10 live-koncerter af kortere varighed.

Det nyskabende format udfordrer den gængse koncertform, og den kortere varighed med flere aktiviteter kommer et større antal publikum til gode. Oplevelsen er mere intens og kompakt, og formatet er en forfinelse af lignende tidligere fremførte koncerter i blandt andet Skt Laurentii i Roskilde under Roskilde Lysfest og til åbningen af EMEM festivalen i Vilnius og arrangeret af flere af de samme samarbejdspartnere. Projektet er derfor også videreførelse af et eksperiment med et format, der er særdeles velegnet til vores nye virkelighed, hvor COVID-19 er en begrænsende faktor på kulturområdet. Udover at skabe en enestående oplevelse for publikum og et større samarbejde med leverandører på kulturområdet, er håbet at erfaringerne efterfølgende kan komme andre kulturaktører til gode.

En koncertaften med samme format havde fået tilsagn til støtte og skulle have været afviklet under den nu aflyste Kulturnat i København. Nu er aktiviteterne rykket til en anden lokation, med mere plads og bedre muligheder for at kunne efterkomme retningslinjerne angående COVID-19 på de danske spillesteder og lignende.

Den store B&W hal huser i dag blandt andet Det Kongelige Teaters kulisselager og er en perfekt og rå ramme for den intense helhedsoplevelse.

SAMARBEJDET

Selve oplevelsen er et samarbejde mellem kunstprofessor og klassisk komponist Jonas Jurkunas(LT), kunst og koncert kollaborationen Båll & Brand, sanger Karina Nus Pedersen, forfatter og digter Peter Dyreborg, Kongelig balletdanser Jon Axel Fransson – herunder flere leverandører af lys og lyd samt lyd- og lyskunstnere, hvoraf også dele af Martin Ersted’s eksisterende lysværk med samme titel (blandt andet vist på facaden af museet for skibsfart i Amsterdam under den 8. udgave af Amsterdam Light Festival), vil indgå i det samlede visuelle udtryk.