Project Description

The Ice is Melting at the Pøules er et organisk lysværk, hvis prægnante farveskala reflekterer de sidste mere end 150-års globale temperaturstigninger.

Værket består af 168 lodrette linier, der hver især repræsenterer den årlige gennemsnitlige globale temperatur i perioden fra 1850-2018. Linierne varierer i farve gående fra de blå nuancer til de røde alt efter temperatur. De dækker over en temperaturforskel på 1.35°C og vil bevæge sig henover facaden på Nordatlantens Brygge i en sekvens af et par minutter.

Se mere om værket